BANER DOKUMENTACJA

Posiadamy wielobranżowe biuro projektowe, przygotowujące profesjonalne dokumentacje projektowe.

Opracowujemy niezbędne dokumentacje techniczne w zależności od potrzeb Klientów, wymagań programów dofinansowujących oraz od fazy przygotowania inwestycji:

 • Koncepcje
  - techniczne
  - techniczno - ekonomiczne
 • Audyty
  - elektroenergetyczne
  - energetyczne
  - efektywności energetycznej
  - wymagane w regulaminach programów dofinansowujących
 • Programy Funkcjonalno-Użytkowe
 • Dokumentacje projektowe
  - projekty budowlane
  - projekty wykonawcze
  - STWiOR (specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót)
  - kosztorysy i przedmiary

Realizujemy dokumentacje techniczne głównie w zakresie poniższych robót budowlanych:

 • przystosowania budynków do nowych funkcji
 • głębokiej termomodernizacji obiektów
 • modernizacji systemów energetycznych
  - kotłowni, węzłów cieplnych, sieci cieplnych
  - systemów grzewczych i chłodniczych
  - systemów wentylacji i klimatyzacji oraz rekuperacji
  - systemów zasilania elektroenergetycznego
 • opomiarowania i zarządzania energią
 • mikro i małych instalacji fotowoltaicznych oraz turbin wiatrowych
 • budowy farm fotowoltaicznych
 • instalacji kolektorów słonecznych
 • instalacji pomp ciepła
 • systemów kogeneracyjnych
 • modernizacji oświetlenia na energooszczędne typu LED