BANER finansowanie

Placówki Służby Zdrowia mogą bez konieczności angażowania środków własnych inwestować w rozwój i modernizację, a tym samym wpływać na podniesienie konkurencyjności placówki medycznej i standardów leczenia pacjentów. ECONAM oferuje pomoc w finansowaniu inwestycji, w szczególności dotyczących wymiany i zakupu nowego sprzętu medycznego, diagnostyki i infrastruktury, dzięki temu szpitale mogą zapewnić pacjentom dostęp do nowoczesnych terapii, dokładniejszej diagnostyki i w konsekwencji do skuteczniejszego leczenia.

Współpracując od lat z renomowanymi instytucjami finansowymi organizujemy środki pieniężne na preferencyjnych warunkach w formie leasingu lub pożyczki na finansowanie sprzętu medycznego niezbędnego do wyposażenia prywatnych i publicznych placówek medycznych. 

Pomoc w finansowaniu inwestycji:

  • Analiza aktualnych potrzeb Klienta
  • Rozpoznanie dostępnych programów finansujących
  • Bieżąca kontrola finansowa połączona z analizą ryzyka
  • Organizacja i prowadzenie spotkań konsultacyjno-szkoleniowych
  • Przygotowanie Dokumentacji Inicjującej Projekt
  • Promocja projektu i jego rozliczenie