BANER INWESTYCJE

Dzięki zdobytemu przez lata doświadczeniu i wykwalifikowanej kadrze możemy pomóc w odpowiednim zaplanowaniu budżetów na inwestycje medyczne.

W przypadku opracowań projektowo – sprzętowych towarzyszymy inwestorowi i wykonawcy od początku planowanej inwestycji – od etapu programu funkcjonalno-użytkowego, poprzez projekt budowlany, projekt wykonawczy, pełnienie nadzoru aż do czasu zakończenia inwestycji i wyposażenia w sprzęt medyczny.

Każdy obiekt medyczny w założeniu posiada swoisty „ciąg technologiczny”, a więc specyficzny układ działów, pomieszczeń oraz ich wzajemne zależności. Ciągi te powinny być dostosowane do poszczególnych dróg, którymi przemieszcza się: personel, pacjenci, materiał do badań, bielizna, narzędzia etc. Wymaga to szczegółowej wiedzy na temat tych zależności, albowiem błąd w przyjętych założeniach może dać efekt tzw. „krzyżowania się dróg”, co jest poważną niezgodnością z przepisami.

W naszej ofercie jest:

 • Analiza rynku sprzętu medycznego
 • Negocjacje cenowe z potencjalnymi dostawcami
 • Rozpoznanie i analiza potrzeb
 • Analizę wstępnych technicznych opisów przedmiotu zamówienia lub funkcjonalności użytkowej przygotowywanych przez bezpośrednich użytkowników,
 • Przygotowanie w formie tabelarycznej specyfikacji technicznej wyposażenia, urządzeń i sprzętu medycznego, wymagania stawiane wykonawcom oraz proponowanej punktacji
 • Oszacowanie wartości w zgodzie z wymaganiami Prawa Zamówień Publicznych z uwzględnieniem przewidywanych kwot przez Zamawiającego.
 • Współpraca z Zamawiającym podczas opracowywania SIWZ
 • Współpraca z Zamawiającym podczas udzielania odpowiedzi na pytania zadane w trakcie procedury przetargowej dotyczących opisu przedmiotu zamówienia polegająca na przygotowaniu propozycji odpowiedzi.
 • Współpraca z Zamawiającym podczas oceny ofert i badania ofert
 • W przypadku wniesienia odwołania związanego z opisem przedmiotu zamówienia do KIO, pomoc w przygotowaniu stanowiska
 • Definiowanie zadań i zakres rzeczowy
 • Planowanie inwestycji kosztowych i przychodowych
 • Kontrola realizacji budżetu
 • Koncepcje i projekty budowlane
 • Nadzór inwestorski